1_thumb
2_thumb
3_thumb
4_thumb
5_thumb
6_thumb

Over EHBO - Privacy statement

De KNV EHBO verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KNV EHBO en de aangesloten afdelingen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens?

De KNV EHBO verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van de bij de KNV EHBO aangesloten organisatieonderdelen (afdelingen, districten etc.)
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van de KNV EHBO verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratie, bijvoorbeeld de DLA de administratieve applicatie van De KNV EHBO. De afdeling waarvan u lid bent of een relatie mee hebt, verwerkt uw persoonsgegevens. Het Landelijk Bureau verwerkt alleen uw gegevens als u zelf een vraag stelt, bestuurder bent bij een afdeling of district of landelijk vrijwilliger bent. Andere persoonsgegevens kan het Landelijk Bureau niet inzien.

De Stichting Dienstverlening en de Stichting Opleiding EHBO en BHV verwerken gegevens voor de verkoop van opleidingen en materialen.

Waarvoor verwerkt de KNV EHBO persoonsgegevens?

Als u lid wilt worden van de KNV EHBO of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor uw verzekering en bijvoorbeeld uw diploma en aanvullende aantekeningen registreren. Als u eenmaal lid of relatie van de KNV EHBO bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Uw afdeling gebruikt uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt De KNV EHBO ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. De KNV EHBO, de aan haar gelieerde stichtingen en de afdelingen verwerken deze gegevens niet.

Hoe gaat de KNV EHBO met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. U kunt uiteraard zelf bij u persoonsgegevens. Door in te loggen via MIJN KNV EHBO kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap terugvinden. Daarnaast kan de afdeling waarvan u lid bent uw gegevens inzien. De gegevensbeheerder van de afdeling, kan uw gegevens muteren.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de KNV EHBO gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de KNV EHBO van mij verwerkt?

U kunt uiteraard zelf bij u persoonsgegevens. Door in te loggen via MIJN KNV EHBO kunt u alle gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap terugvinden.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De KNV EHBO kun u terecht bij de afdeling waarvan u lid bent. Natuurlijk kun u ook altijd contact opnemen met de secretaris van de KNV EHBO.

Wijzigingen privacybeleid

De KNV EHBO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.