1_thumb
2_thumb
3_thumb
4_thumb
5_thumb
6_thumb

Over EHBO - Bestuur

Het (landelijk) Bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. Het bestuur krijgt hiervoor ondersteuning van de medewerkers op het landelijk bureau. Het Bestuur wordt gevormd door:

Functie Naam E-mail
Voorzitter dhr. B. van Walderveen voorzitter@koninklijke-ehbo.nl
Secretaris dhr. B. Stiksma

secretaris@koninklijke-ehbo.nl

Penningmeester

dhr. C. Westdijk
penningmeester@koninklijke-ehbo.nl
Hoofd opleidingen mw. B. Wijnands hoofdopleidingen@koninklijke-ehbo.nl
Lid dhr. A. Koole
 
Lid dhr. H. de Wilde
 

vlnr Bianca Wijnands, Bein Stiksma, Bart van Walderveen, Herman de Wilde, Cees Westdijk en Adrie Koole

 

 

Het Bestuur heeft, zoals het huishoudelijk reglement van haar vraagt, een Reglement van Orde Bestuur opgesteld. Het Bestuur houdt haar vergaderingen in Zeist. De vergaderdata in 2017 zijn:

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 13 maart
  • 10 april
  • 8 mei
  • 12 juni
  • 13 juli
  • 4 september
  • 23 oktober
  • 20 november