1_thumb
2_thumb
3_thumb
4_thumb
5_thumb
6_thumb

Over EHBO - Verenigingsraad

De verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden van de districten. Er zijn 10 districten, dus 10 verenigingsraadsleden. De raad vergadert een aantal keren per jaar met het bestuur van de KNV EHBO om met elkaar de zaken van onze vereniging te bespreken. Op deze manier worden de ideeën, opmerkingen of klachten vanuit de vereniging, via het district besproken op landelijk niveau. Andersom zijn er zaken vanuit het landelijk bestuur die voor de vereniging en haar leden van belang zijn. Die kunnen door de VR- vertegenwoordiger worden uitgelegd op een district bijeenkomst. 

Zowel de verenigingsraad als het bestuur kunnen agendavoorstellen doen. Zo kunnen er zaken besproken worden, die vanuit onze leden en verenigingen komen. Tevens worden dan de actuele zaken op de agenda gezet.

Als voorzitter van de verenigingsraad vraag ik dringend aan alle leden en bestuursleden van de EHBO-verenigingen die aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO om de afvaardiging naar de verenigingsraad op districtsvergaderingen te informeren en zaken mee te geven die voor leden en als club van belang zijn om landelijk te bespreken. 

Hopelijk tot ziens op de vergadering van het district waar de afgevaardigde van de verenigingsraad je graag te woord zal staan. 

Met vriendelijke groet,

Ton van Maanen, voorzitter Verenigingsraad

 

Lid namens district

Naam e-mail
Groningen Dhr. R. Kuil r.kuil@hetnet.nl
Friesland Dhr. J. v.d. Bij jvdbij@tele2.nl
Drenthe Dhr. B.T. Stiksma 
b.t.stiksma@arcadis.nl
Overijssel
Dhr. J. den Outer j_den_outer@kpnmail.nl
Gelderland

 

 

Dhr. T. van Maanen
 
tvm@vama.nl
Utrecht Dhr. A.P. van Beek ap.vanbeek@telfort.nl
Noord-Holland L.J. Prevo Dhr. L.J. Prevo vrlid@ehbo-noordholland.nl
Zuid Holland
Dhr. M. J. Poortvliet m.j.poortvliet@chello.nl
Noord-Brabant/ Limburg
Dhr. C.H.M. van der Heijden 
cor@alles-paletti.nl
Zeeland

Dhr. A.L. Koole
(voorzitter)

adrie.koole@hetnet.nl