100 Jarig jubileum

100 Jarig jubileum

Met Prinses Juliana

3_highlight

In 1993 vierde de KNV EHBO haar 100-jarig bestaan. Hoogtepunt tijdens de receptie ter ere van het jubileum in Tiel was het bezoek van Koningin Juliana. Zij ontving uit handen van de heer Stassen een speciaal voor het 100-jarig bestaan ontworpen kopergravure. Koningin Juliana volgde haar vader, Prins Hendrik op als beschermvrouwe van de KNV EHBO. Dit is tot aan haar dood ook gebleven.

Nadat Koningin Juliana met oprechte interesse gesprekken gevoerd had met bestuurders en vrijwilligers van de Vereniging bracht ze ook nog een uitgebreid bezoek aan de promotiebus (foto), waar zij grote belangstelling toonde voor het instructie- en promotiemateriaal.

Ter gelegenheid van het 100- jarig jubileum bracht de PTT een speciale postzegel uit met als thema ‘Kiss of Life”.