Nieuws - een EHBO beleidsplan Laatste nieuws | Algemeen

een EHBO beleidsplan

Een EHBO-beleidsplan draait om het inventariseren van risico’s en het bedenken hoe je handelt als een risico zich voordoet.

629_highlight

Vragen die u in het plan moet/kunt beantwoorden zijn:

  • Hoeveel EHBO-ers zijn nodig (dit hangt af met veel factoren, inclusief de verwachte hoeveelheid bezoekers, de te verwachten letsels, de grootte van het terrein, etc.).
  • Is er een rustige plek met voldoende ruimte voor het behandelen van slachtoffers.
  • Is er in deze ruimte licht, water en een plek om slachtoffers neer te zetten en te leggen?
  • Wat is de aanrijroute voor de ambulance?
  • Wie belt de ambulance mocht er wat gebeuren?
  • Naar wie moet de pers/anderen doorverwezen worden als die informatie willen?
  • Hoe is de catering geregeld voor de hulpverleners?
  • Welke materialen moeten er zijn?
  • Wat moet er dicht bij het veld zijn, wat kan in de kantine zijn?
  • Wie controleert de verbandtrommel? En hoe vaak?

 

Met deze informatie hebt u een goede basis. Een aanrader is om daarna eens contact op te nemen met een van onze afdelingen. Die kunnen u helpen én eventuele bijscholing regelen. Zij en u kunnen natuurlijk ook (weer) bij ons terecht.